Phía sau một người đàn ông đảm đang là một người phụ nữ hay ăn

Phía sau một người đàn ông đảm đang là một người phụ nữ…hay ăn ???
.
Take n retouch by Joangg
Make up by me
Hair by Phan Thanh Nhan
#bamechouduon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *