Có ai như em 10 phút cuối mới nhớ ra nhanh tay nạp được 14 lần cái thẻ điện thoại 500k qua internet banking cho lần khuyến mại cuối cùng 50 giá trị thẻ nạp của nhà mạng

Có ai như em!!!!
10 phút cuối mới nhớ ra, nhanh tay nạp được 14 lần cái thẻ điện thoại 500k qua internet banking cho lần khuyến mại cuối cùng 50% giá trị thẻ nạp của nhà mạng ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *