Năm mươi phần trăm nốt ngày này

Năm mươi phần trăm nốt ngày này.
Nạp thẻ khẩn cấp và liền tay.
Giờ cuối dành yêu thương cho máy.
Viettel bên bạn thỏa mê say!Năm mươi phần trăm nốt ngày này.
Nạp thẻ khẩn cấp và liền tay.
Giờ cuối dành yêu thương cho máy.
Viettel bên bạn thỏa mê say!

One Reply to “Năm mươi phần trăm nốt ngày này”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *