Théc méc hỏi nhờ Không hiểu vì sao khi mình access internet bằng tablet hoặc touch screen laptop thì những mẩu quảng cáo giống như trong hình đính kèm thường hay xuất hiện nhưng nếu dùng laptop màn hình không cảm ứng thì không có hiện tượng này Ai biết lý do và làm cách nào để loại bỏ những mẫu quảng cáo này xin chỉ giúp với ạ

Théc méc hỏi nhờ ^^
Không hiểu vì sao khi mình access internet bằng tablet hoặc touch-screen laptop thì những mẩu quảng cáo (giống như trong hình đính kèm) thường hay xuất hiện, nhưng nếu dùng laptop màn hình không cảm ứng thì không có hiện tượng này. Ai biết lý do và làm cách nào để loại bỏ những mẫu quảng cáo này, xin chỉ giúp với ạ. Chân thành cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *