Quando eu chego pra ver Netflix e descubro que nem tv no quarto têm

Quando eu chego pra ver Netflix e descubro que nem tv no quarto têm!
Khi tôi đến xem Netflix và phát hiện ra rằng họ thậm chí không có TV trong phòng!
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *