Gái đã lớn như vậy Cơm gạo vào hết đây Chả mong đến lúc ấy Ngày con đi chống lầy Ảnh chụp ké sinh nhựt Tun Ten Đúng là từ bé đến h mới đc dự quả sinh nhật tooooooo thế

Gái đã lớn như vậy
Cơm gạo vào hết đây.
Chả mong đến lúc ấy,
Ngày con đi chống lầy…
——
Ảnh chụp ké sinh nhựt Tun Ten. Đúng là từ bé đến h mới đc dự quả sinh nhật tooooooo thế! ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *